Wettelijke vermeldingen

Bedrijfsnaam: SANDRO ANDY
Rechtsvorm: S.A.S met een kapitaal van 279 344 euro
Hoofdkantoor: 150, boulevard Haussmann - 75 008 PARIJS
Telefoonnummer: 01 40 69 97 00 (prijs van een lokaal gesprek)
Handelsregister nr: Handelsregister 80 B 5712
Accommodatie: Demandware

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de werking van een website na te leven.

Technische informatie

Er wordt op gewezen dat de geheimhouding van de correspondentie op het internet niet gegarandeerd is en dat het aan elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting door virussen die op het internet circuleren.

Hyperlinks

Pursuant to the provisions of Act no. 78-17 of 6 January 1978 pertaining to data privacy, the website has been registered with the CNIL (French National Data Protection Agency) under number 1450620. De creatie van hyperlinks naar de site sandro-paris.com is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de directeur van de publicatie. Voor de hyperlinks die in de richting van andere sites van de site sandro-paris.com zijn geplaatst, kan de directeur van de publicatie in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Auteursrechten

De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina's, de gegevens en elk ander wezenlijk onderdeel van de site sandro-paris.com, door ongeacht welk proces of medium, is verboden en vormt zonder toestemming van de redacteur een vervalsing.

Persoonsgegevens

SANDRO verbindt zich ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar klanten te beschermen en te waarborgen in overeenstemming met het AVG, in het bijzonder door alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze gegevens worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

In het bijzonder kunnen de persoonsgegevens van de Klant worden doorgegeven aan dienstverleners en contractuele partners die, als verwerkers in de zin van de AVG optreden en rechtstreeks bijdragen aan het beheer van de Bestellingen en voor wie het absoluut noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de door de Klant verstrekte persoonsgegevens tijdens het aanmaken en het gebruik van zijn Account (identiteit, postadres, telefoonnummer, e-mailadres). Verwerkers mogen alleen handelen in opdracht van SANDRO.

De persoonsgegevens van klanten worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • het beheren van de Bestellingen en de relaties met Klanten;
  • het informeren van klanten over aanbiedingen en commerciële informatie met betrekking tot het merk;
  • het versterken en verbeteren van de communicatie van de Website en het merk door het versturen van, in het bijzonder, nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen volgens de voorkeuren van de Klant die op de website worden vermeld;
  • het verbeteren en personaliseren van de diensten die aan klanten worden aangeboden; en het naleven van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De persoonsgegevens van de Klant worden slechts zolang bewaard als strikt noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden.

In overeenstemming met de RGPD heeft de Klant het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de hem/haar betreffende persoonsgegevens (hierna de "Rechten op gegevensbescherming").

Om één of meer van de Rechten op gegevensbescherming uit te oefenen, moet de Klant een aanvraag per e-mail of per post indienen bij de klantenservice van SANDRO, door het contactformulier op de site in te vullen of door te schrijven naar het volgende adres, met vermelding van zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres en zijn of haar klantnummer: SANDRO Customer Service, 150 bd Haussmann 75008 Parijs FRANKRIJK, met vermelding van zijn of haar achternaam, voornaam, e-mailadres en klantnummer.

Elk verzoek moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de Klant en moet het adres voor het antwoord vermelden.

Het antwoord op het verzoek dat is ingediend op basis van een of meer Rechten op gegevensbescherming zal binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek worden verzonden.

De Klant kan aan SANDRO specifieke richtlijnen verstrekken waarin hij of zij de wijze bepaalt waarop hij of zij na zijn of haar overlijden de Rechten op gegevensbescherming overeenkomstig de RGPD wil uitoefenen.