PRIVACYBELEID

Datum laatste update: januari 2024

De bescherming van uw persoonsgegevens maakt integraal deel uit van de waarden van de SMCP groep (merk Sandro). Door gebruik te maken van onze website (de "Site"), of door onze winkels te bezoeken, erkent u dat u dit privacybeleid ("Privacybeleid") hebt gelezen, dat het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens die tijdens het gebruik van onze Site worden verzameld, regelt, d.w.z. alle informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd ("Gegevens" of "Persoonsgegevens"), zoals uw naam, voornaam, postadres, e-mail, klantnummer.

1. Wie zijn de verantwoordelijken voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming?
2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?
3. Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
4. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw Persoonsgegevens?
5. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?
6. Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie
7. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens
8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
9. Diversen

1. Wie zijn de verantwoordelijken voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming?

In het kader van de bescherming van uw Gegevens definieert de verordening twee sleutelrollen:

- De verantwoordelijke voor de verwerking die bepaalt voor welke doeleinden uw Gegevens worden verzameld. Het gaat om de vennootschap Sandro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 150 boulevard Haussmann 75 008 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 319 427 316 ("Sandro", "wij", "ons"), dat telefonisch bereikbaar is op 01 58 16 97 00 en per e-mail door het invullen van het contactformulier, motief "Persoonsgegevens" dat zich op de contactpagina van de Site bevindt;

- De Afgevaardigde voor de Gegevensbescherming die ons bedrijf adviseert en bijstaat in onze inspanningen om te voldoen aan de regelgeving inzake persoonsgegevens. Voor alle vragen met betrekking tot uw Persoonsgegevens kunt u met deze laatste contact opnemen via e-mail op het volgende adres: dpo@smcp.com of per post op: DPO - RGPD, Sandro, 150 boulevard Haussmann 75 008 Parijs.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verzameld wanneer u ze invult in de speciale formulieren op de Site of tijdens het aanmaken van uw klantenaccount in de winkel, wanneer u een bestelling plaatst op de Site, tijdens uw uitwisselingen met de klantenservice en meer in het algemeen tijdens het surfen op onze Site. Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

  • De informatie die wordt verzameld bij het aanmaken van uw account in onze winkels, zoals uw voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, uw contactvoorkeuren met betrekking tot inschrijving op onze nieuwsbrief;

  • De informatie die wordt verzameld bij het aanmaken van uw account op de Site, zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, uw contactvoorkeuren met betrekking tot inschrijving op onze nieuwsbrief, uw telefoonnummer en geboortedatum.

  • Informatie die nodig is voor het beheer en het opvolgen van uw bestellingen, zoals uw creditcardgegevens voor het voltooien van de transactie, uw bestelgeschiedenis (bijv. aankoopbedrag, referenties van bestelde producten), uw schriftelijke of telefonische uitwisseling met onze klantenservice;

  • Informatie die tijdens uw browsen op de Site wordt verzameld, zoals de geschiedenis van het browsen (bijv. datum, tijdstip van verbinding en/of browsen, bezochte pagina's), het type terminal en browser, uw locatie, de taal van de browser, de toegangsprovider, het IP-adres.

3. Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om verschillende redenen.

Ons eerste doel is natuurlijk om u als klant altijd tevreden te stellen. Om die reden verzamelen wij de meeste van uw gegevens in het kader van uw aankoophandelingen om uw bestellingen te leveren en u te begeleiden bij de opvolging van onze relatie.

Aan de andere kant kunnen wij uw Gegevens verzamelen wanneer u ons toestemming geeft voor doeleinden die uw ervaring met ons merk zullen optimaliseren.

Tot slot worden er andere gegevens verzameld omdat er een legitiem belang mee gemoeid is (bijvoorbeeld om u toegang te geven tot en gebruik te laten maken van onze site).

Hieronder worden nog meer voorbeelden gegeven van de doeleinden van het verzamelen van gegevens:

Uw aankoophandeling:
- Het verrichten van de levering van de door u bestelde producten
- Beheer van de klantenrelaties en uw eventuele klachten
- Beheer van de verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens

Uw toestemming:
- Het ontvangen van onze nieuwsbrieven en gepersonaliseerde aanbiedingen
- Het genieten van een gepersonaliseerde browse-ervaring op basis van uw bestelgeschiedenis en uw surfgedrag op de Site
- Het profiteren van onze gepersonaliseerde reclame-aanbiedingen op media van derden

Ons legitiem belang:
- De toegang tot de Site en het gebruik ervan
- Het analyseren en verbeteren van de kwaliteit en de prestaties van de diensten
- De bewaking van het gebruik van de Site en het verbeteren van uw ervaring
- Het behoud van onze rechten
- Het beheer van transacties en de bestrijding van fraude
- Het opstellen van statistieken en segmentatie, studies en analyses om de kennis van onze klanten te verbeteren
- Het delen van gegevens binnen de SMCP-groep met het oog op kennis van klanten

4. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, beschikt u over de volgende rechten en kunt u deze bij ons uitoefenen:

  • Recht van toegang: u hebt recht op toegang tot de Persoonsgegevens die wij verwerken;
  • Recht van rectificatie: u hebt het recht om ons te vragen uw Gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;
  • Recht op wissen : u hebt het recht om ons te vragen uw Gegevens te verwijderen (onder voorbehoud van de voorwaarden in artikel 8 hieronder);
  • Recht van verzet: u hebt het recht om te vragen dat u geen communicatie meer van ons ontvangt door gebruik te maken van onze online formulieren, onze hyperlinks onderaan onze e-mails of door het beantwoorden van STOP per sms.
  • Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om de overdraagbaarheid van uw Gegevens te vragen, als aan de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht is voldaan;
  • Recht op informatie: u hebt het recht om informatie te verkrijgen over de wijze waarop wij uw Gegevens verwerken.
Om uw recht uit te oefenen kunt u ons een e-mail sturen door het contactformulier, met motief "Persoonsgegevens" op de contactpagina van de Site in te vullen of een brief te sturen naar het volgende adres: DPO - RGPD, Sandro, 150 boulevard Haussmann 75 008 Parijs. We kunnen u vragen om ons een identiteitsbewijs te verstrekken. Wij verbinden ons ertoe u zo snel mogelijk te antwoorden na ontvangst van uw aanvraag door onze afdelingen.

Als u onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u op de uitschrijvingslink onderaan onze e-mails klikken of STOP per sms antwoorden, of de verzending van nieuwsbrieven in uw account instellen, als u er een hebt.

5. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn vooral bedoeld voor gebruik door onze diensten. Zij kunnen soms om de hieronder beschreven redenen aan externe ontvangers worden gecommuniceerd. In ieder geval worden de ontvangers van uw gegevens door ons geselecteerd op basis van hun competentie op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. We tekenen contracten met deze ontvangers om ons te verzekeren van een hoog niveau van veiligheid voor hun systemen. Dit zijn onze dienstverleners die belast zijn met het optimaliseren van de werking van onze sites, het verzekeren van uw transacties en de veiligheid van de betalingen, onze dienstverleners belast met de logistiek (opslag, voorbereiding en levering van uw producten), of onze klantenservice, onze dienstverleners die belast zijn met onderzoek naar marketing- en verkoop, of de dienstverleners die reclame maken.

Uw Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden, (1) behoudens uw voorafgaande toestemming, voor verwerking in overeenstemming met het doel of de doelen waarvoor uw Gegevens zijn verzameld of (2) in gevallen waarin wij daartoe wettelijk verplicht zijn, in het kader van een gerechtelijke procedure, of in het geval van een verplicht verzoek van een overheidsinstantie of (3) indien wij betrokken zijn bij een fusie, overname of afstoting van activa.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie

In het geval dat Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie, verbinden wij ons ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om het adequate niveau van veiligheid van uw Gegevens te garanderen alsof deze binnen de Europese Unie waren gebleven.

Wij eisen namelijk van deze ontvangers van gegevens dat zij de maatregelen nemen die nodig zijn om hetzelfde niveau van bescherming te waarborgen als de Europese regelgeving inzake persoonsgegevens, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie, de bindende bedrijfsvoorschriften (binding corporate rules of BCR).

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid, integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te waarborgen. Wij zorgen ervoor dat onze partners een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw persoonsgegevens handhaven als wij. Wij zorgen er ook voor dat uw transacties beveiligd zijn door de uitvoering van passende maatregelen en de bestrijding van fraude.

8. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dus, we bewaren:

- Uw Persoonsgegevens , met uitzondering van uw bankgegevens die worden verzameld en verwerkt via onze dienstverleners die belast zijn met het betalingsbeheer, gedurende 3 jaar vanaf de datum van de laatste interactie tussen ons (d.w.z. uw laatste aankoop, van het laatste contact (telefoongesprek, e-mail, chat of sociale netwerken) met onze klantenservice, van de opening van onze nieuwsbrief, of bij gebrek daaraan, van de datum van de aanmaak van het klantprofiel);

- Verbindingslogs die worden verzameld, mits u toestemming geeft, met behulp van cookies en andere trackers die worden gebruikt als onderdeel van de dienst, voor een periode van niet meer dan dertien (13) maanden. Voor meer details verwijzen wij u naar het "Cookiebeleid".

Uw bankgegevens worden bewaard door onze betalingspartners, Hipay en Adyen. Bij uw online aankopen dient u uw bankgegevens in de daarvoor bestemde velden in te vullen. Als u toestemming geeft, en om uw betalingen te vergemakkelijken, kunt u er de voorkeur aan geven dat onze betaalprovider uw bankgegevens veilig opslaat voor gebruik bij toekomstige aankopen. U kunt dan bij de betaling van uw bestelling het vakje "Bewaar uw betalingsgegevens" aanvinken. U kunt ons te allen tijde vragen om uw geregistreerde creditcard te verwijderen door naar uw account te gaan, rubriek "Mijn betalingsopties", of door ons te schrijven via ons contactformulier.

Zodra uw gegevens uit onze database zijn verwijderd, kunnen sommige van uw gegevens worden bewaard in een archief met beperkte en strikt begrensde toegang om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, maar ook om uw mogelijke claims en garantieclaims binnen de geldende verjaringstermijnen te beheren.

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of voor de archivering om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of voor de doeleinden van de toepasselijke verjaringstermijn, worden uw Gegevens onomkeerbaar geanonimiseerd.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om ons te vragen uw Gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, om u te verzetten tegen de verwerking ervan of om te verzoeken om beperking ervan, in overeenstemming met artikel 4 hierboven. In het geval van een verzoek tot verwijdering van uw Gegevens, zullen deze uit onze database worden verwijderd en in een archief worden bewaard zoals hierboven aangegeven.

9. Diversen

In geval van wijziging in de manier waarop we met uw gegevens omgaan, zullen we ons Privacybeleid aanpassen en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat u in geval van een klacht over de bescherming van uw Persoonsgegevens ook contact kunt opnemen met de Franse toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, waarvan de site toegankelijk is op het volgende adres: https://www.cnil.fr/