ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

Elke online aankoop op de website www.sandro-paris.com is onderworpen aan voorafgaande kennisname van en aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

Een lijst met veelgestelde vragen op de site www.sandro-paris.com is hier is te vinden.
De wettelijke vermeldingen zijn hier beschikbaar.

 

1. DEFINITIE

  • Artikel: Producten van welke aard dan ook die op de Site te koop worden aangeboden (e-commerce service).
  • Klant: een natuurlijk persoon die geen handelaar is en die de bestelling uitvoert, en die volledig handelingsbekwaam is.
  • Bestelling: verbintenis van de Klant om alle door hem geselecteerde Artikelen te kopen via de e-commerce service van de Site.
  • Site: website gepubliceerd door SANDRO en toegankelijk op nl.sandro-paris.com/

 

2. INLEIDING

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AV") zijn uitsluitend van toepassing tussen de Klant en Sandro Andy (hierna "SANDRO"), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 150 bd Haussmann 75008 PARIJS, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 319 427 316 (hereinafter "Sandro").

U kunt één van onze SANDRO-adviseurs bereiken op 0 801 800 333 of door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze Site.

De AV zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle artikelen die op de Site te koop worden aangeboden.

Elke bestelling op de Site is onderworpen aan de voorafgaande raadpleging en aanvaarding zonder voorbehoud van de Klant van deze AV en de geldende prijzen.

De "klik" van de Klant op de knop "Ik aanvaard" die toegankelijk is op de pagina die gewijd is aan de bevestiging van de bestelling, staat gelijk met de aanvaarding.

Deze AG hebben voorrang boven elk ander document.

 

3. WAARSCHUWING

De verkoop van Artikelen op de Site is uitsluitend voorbehouden aan klanten die detailhandelaren en particulieren zijn.

De Site mag in geen geval worden gebruikt door klanten die professionele verkopers zijn, alleen of in groepsverband, ongeacht de wijze waarop zij hun producten op de markt brengen ( in het bijzonder internetmarkten, commerciële winkelcentra, tussenpersonen, fysieke winkels). De Klant erkent en aanvaardt dus dat de Artikelen alleen kunnen worden gekocht in hoeveelheden die overeenkomen met de gemiddelde behoeften van een consument, zowel wat betreft het aantal Bestelde Artikelen in één enkele bestelling als het aantal individuele Bestellingen met inachtneming van de gebruikelijke hoeveelheid van een gemiddelde consument die voor hetzelfde product is geplaatst. SANDRO behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren die duidelijk is bevestigd door een klant die professionele verkoper is.

Elke Klant verklaart zich bewust te zijn van het gebrek aan betrouwbaarheid van het internet, voornamelijk voor wat betreft de relatieve veiligheid van de gegevensoverdracht, de niet gegarandeerde continuïteit van de toegang tot de Site, de niet gegarandeerde prestaties in termen van volume en snelheid van de gegevensoverdracht en de verspreiding van virussen.

SANDRO waarschuwt elke Klant voor de noodzaak om een oplossing en veiligheidsmaatregelen in te voeren in hun computer of draagbare of mobiele apparatuur om de verspreiding van virussen te voorkomen.

 

4. AANMAKEN VAN EEN KLANTACCOUNT

Ledereen kan vrijelijk en gratis een klantaccount aanmaken via de sectie "Een account aanmaken".

De creatie van een klantaccount gebeurt door het invullen van het formulier dat aan de gebruiker van de Site wordt geboden.

Deze account is strikt persoonlijk en hiermee kan de gebruiker zich identificeren alvorens elke Bestelling te bevestigen.

Bij het aanmaken van de Klantaccount voert de klant de gegevens in die zijn identificatie mogelijk maken onder zijn volledige verantwoordelijkheid, controle en leiding en verbindt hij zich ertoe volledige, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken, en niet de identiteit van een derde partij te gebruiken, noch zijn leeftijd te maskeren of te wijzigen.

Bij het aanmaken van een Klantaccount kiest de klant zijn gebruikersnaam (e-mail) en zijn wachtwoord.

Als de gekozen gebruikersnaam al is toegewezen, vraagt het systeem de gebruiker om een andere te kiezen.

De gebruikersnamen en wachtwoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Hoewel SANDRO alle nuttige voorzorgsmaatregelen neemt en zich ertoe verbindt de persoonsgegevens van haar Klanten te beschermen, wordt de Klant geïnformeerd over de noodzaak om zijn wachtwoord geheim te houden en het niet aan een derde partij te onthullen, om welke reden dan ook.

In geval van verdenking van het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door een derde partij, moet de Klant SANDRO onmiddellijk waarschuwen met het oog op het wijzigen van zijn wachtwoord en/of ervoor kiezen om zijn klantaccount te laten sluiten.

SANDRO behoudt zich het recht voor om elk klantaccount te sluiten en bijgevolg elke verkoop aan een Klant te weigeren in geval van niet-betaling van een of meer eerdere bestellingen.

In dit geval stuurt SANDRO een e-mail naar de betrokken Klant op het adres dat deze bij het aanmaken van zijn klantaccount heeft opgegeven om hem te informeren over de deactivering van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en de sluiting van zijn account. De Klant krijgt een opzegtermijn van acht (8) kalenderdagen zodat hij, indien nodig, zijn opmerkingen aan SANDRO duidelijk kan maken, onverminderd de opschorting van zijn Klantaccount tijdens de opzegtermijn.

In het algemeen wijzen we de Klant erop dat zijn rekening kan worden afgesloten na een eerste verzoek hiertoe door de Klant per e-mail aan SANDRO.

 

5. EIGENSCHAPPEN VAN DE ARTIKELEN

De artikelen die beschikbaar zijn voor verkoop zijn die artikelen die op de Site staan vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site.

Ze worden aangeboden binnen de grenzen van de op de Site getoonde beschikbaarheid.

SANDRO behoudt zich het recht voor om op elk moment elk artikel uit de verkoop te halen, dat aanwezig is op de Site en/of om alle informatie in verband met de Artikelen die op deze Site verschijnen te vervangen of te wijzigen.

Indien een Artikel niet beschikbaar is, wordt de Klant na het plaatsen van zijn Bestelling, per e-mail op de hoogte gebracht, waarna zijn bestelling automatisch wordt geannuleerd.

SANDRO verbindt zich ertoe deze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering van de bestelling terug te betalen.

Artikelen die op deze site te koop zijn, zijn alleen beschikbaar voor levering in de volgende gebieden: Nederland.

De kenmerken van de Artikelen die op de Site worden verkocht (foto's, grafische vormgeving en beschrijvingen van de Artikelen, enz...) worden bij wijze van indicatie gegeven en kunnen in de loop van de tijd variëren.

De Klant dient alleen rekening te houden met de visualisatie van het artikel dat getoond wordt op het moment van de Bestelling. De kenmerken en het beeldmateriaal zijn niet contractueel.

In geval van fouten of weglatingen met betrekking tot de beschrijving van een artikel is de aansprakelijkheid van SANDRO beperkt tot de vergoeding van de door de Klant uiteengezette redelijke kosten om het artikel te retourneren.

 

6. BESTELLING VAN ARTIKELEN

Elke Bestelling houdt een betalingsverplichting in.

De Klant verklaart dat hij minstens 18 jaar oud is en handelingsbekwaam is, of indien hij minderjarig is, garandeert hij dat hij ouderlijke toestemming heeft om zijn Bestelling te plaatsen.

Om een Bestelling te plaatsen, moet de Klant het online aankoopproces volgen en op "Bestellen" klikken om de Bestelling in te dienen.

De betaling van de Bestelling geldt als aanvaarding van deze AV, van de prijs van de Artikelen en van de inhoud van de Bestelling.

Zodra de betaling is bevestigd, stuurt SANDRO de Klant een e-mail ter bevestiging van zijn Bestelling.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van SANDRO en worden pas definitief bevestigd nadat de Klant een e-mail heeft ontvangen waarin de verzending van het of (de) artikel(en) wordt bevestigd.

Elke Bestelling kan worden terugbetaald indien blijkt dat de voorwaarden waaronder deze is gemaakt niet in overeenstemming zijn met deze AV.

 

SANDRO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele typefouten of voor het doorgeven van typefouten die toe te schrijven zijn aan de klant en die de levering van de bevestigingsmail en/of de Bestelling verhinderen.

Zodra zijn bestelling is bevestigd, heeft de klant een paar minuten de tijd om deze te annuleren door zijn "Mijn Account/Mijn Bestellingen" ruimte te doorlopen. Na deze periode kan de klant zijn bestelling pas terugsturen voor terugbetaling nadat hij zijn pakket heeft ontvangen, binnen een termijn van 30 dagen.

We raden de Klant aan om de e-mail ter bevestiging van zijn Bestelling af te drukken.

Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een Bestelling moet de Klant zijn Klantaccount op de Site raadplegen of contact opnemen met de klantendienst volgens de methodes beschreven in artikel 14 van deze AV.

 

7. PRIJS VAN DE ARTIKEL EN

De prijzen worden op de Site aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (TTC), exclusief deelname aan de verzendkosten.

Zij houden rekening met de btw en eventuele verminderingen die van toepassing zijn op de dag van de Bestelling.

Eventuele nieuwe belastingen of bijdragen, voornamelijk milieubelastingen, zullen waarschijnlijk worden doorberekend in verhogingen of verlagingen van de verkoopprijs van de artikelen.

De prijzen van de Producten zijn exclusief verzendkosten (portokosten, verpakking en klaarmaken van het pakket volgens de geldende bedragen).

Het bedrag van de verzendkosten wordt op de Site vermeld vóór de bevestiging van de Bestelling.

SANDRO behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen en zal u factureren op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van elke Bestelling.

De prijs van de gefactureerde artikelen is dus de prijs die is aangegeven op het moment van de Bestelling.

 

8. BETALING VAN DE BESTELLING

Elke Bestelling houdt een verplichting in om te betalen met een creditcard met een voldoende gefinancierde bankrekening of met Paypal. De Bestelling is pas definitief nadat de prijs en de bijbehorende kosten van de bestelling volledig zijn betaald.

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die wordt vermeld in de orderbevestiging die per e-mail aan de klant wordt gestuurd.

De Bestelling dient onmiddellijk te worden betaald, met een creditcard (Carte Bleue, Visa, MasterCard, American Express) of betaalrekening (Paypal).

Zodra de Bestelling is verzonden, wordt de Klant per e-mail geïnformeerd dat zijn factuur, met inbegrip van de leveringskosten en de btw die van toepassing is op de dag van de Bestelling, online toegankelijk is op de account van de Klant.

De transacties die op de Site worden uitgevoerd, worden toevertrouwd aan een beveiligd online betalingsplatform HIPAY, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6 Place du Colonel Bourgoin, 75012 Parijs, Frankrijk, Tel: + 33 (0)1 73 03 89 34 en e-mail: contact@hipay.com.

Deze oplossing biedt zeer goed beveiligde pagina's voor het invoeren van betalingsgegevens: kaartnummer, vervaldatum en CVC-code.

Dit platform versleutelt deze betalingsgegevens en geeft ze vervolgens in alle vertrouwelijkheid door aan de bank, en maakt ze ontoegankelijk voor een derde partij.

Het is mogelijk voor de Klant om zijn bankgegevens op zijn rekening te registreren. De gegevens blijven in dit geval versleuteld en niet toegankelijk.

 

9. LEVERINGSVOORWAARDEN

De artikelen worden alleen geleverd in de landen die zijn aangegeven in artikel 5 van deze AV.
De Klant ontvangt per e-mail een Bestelnummer dat bevestigt dat de Bestelling correct is verwerkt. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verschillende fasen van zijn Bestelling.
Verzendingen worden per e-mail aan de Klant aangekondigd op het door deze laatste opgegeven e-mailadres op zijn klantaccount.
De Klant wordt verschillende door hem gekozen leveringswijzen aangeboden:
de levering in de winkel is gratis voor de klanten
de standaard levering thuis is gratis voor de klanten
de expreslevering thuis is tegen betaling
In het geval dat de klant kiest voor een levering aan huis:
Dankzij het verzendnummer kan de Klant het afgelegde traject van zijn pakket volgen op de website van de transporteur.
We wijzen de Klant erop dat het zijn verantwoordelijkheid is om precies alle details te verstrekken die nodig zijn voor een goede verzending van zijn Bestelling en een perfecte levering (toegangscode, toegangsaanduiding bijvoorbeeld).
Indien de Klant afwezig is op het moment van de levering, informeert een ‘niet thuis’ bericht de Klant over de wijzen van bewaring van zijn pakket en de beschikbaarheid ervan, onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de transporteur.
In het pakket is een leveringsbon bijgesloten met een samenvatting van de bestelde en daadwerkelijk geleverde artikelen. De Klant neemt het volledige en exclusieve risico van verlies of beschadiging van de artikelen op zich vanaf het moment van levering.
SANDRO biedt de Klant ook de mogelijkheid om te kiezen voor gratis levering in winkels (met uitzondering van shop-in-shop, warenhuizen, outlets en buiten de actieperiode):
Deze wijze van levering is alleen mogelijk bij in aanmerking komende winkels in Frankrijk (uitputtende lijst voorgesteld in de selectie van de leveringswijze bij het plaatsen van een Bestelling).
De Klant wordt per e-mail geïnformeerd over de beschikbaarheid van zijn bestelling in de gekozen winkel. Om zijn bestelling af te halen, moet de Klant tijdens de openingsuren van de gekozen winkel daarheen gaan en een bewijs van identiteit leveren, evenals de e-mail ter bevestiging van zijn bestelling of de e-mail ter bevestiging van de beschikbaarheid van zijn bestelling.
Hij heeft 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van zijn bestelling om naar de winkel te gaan en zijn Bestelling af te halen. Na 14 kalenderdagen wordt de Bestelling automatisch geannuleerd: de Klant wordt per e-mail geïnformeerd over de annulering van deze Bestelling. In geval van definitieve annulering van de Bestelling, zal de Klant de terugbetaling van de betaalde prijs voor zijn Bestelling ontvangen binnen de 4 à 5 kalenderdagen volgend op de per e-mail bevestigde annulering. De Klant neemt het volledige en exclusieve risico van verlies of beschadiging van de artikelen op zich vanaf het moment dat deze in de winkel worden afgehaald.

 

10. LEVERINGSTERMIJNEN

De Artikelen worden geleverd op het door de Klant bij de Bestelling opgegeven leveringsadres, uiterlijk aan het einde van de bij de Bestelling opgegeven termijn, afhankelijk van het land van levering. Voor outletbestellingen is de leveringstermijn 10 werkdagen. Voor outlet-bestellingen: gratis levering aan huis & gratis levering in een afhaalpunt vanaf 80 €. Levering voor 7 € voor bestellingen van minder dan 80 €.

SANDRO verbindt zich ertoe dat de levering zal gebeuren binnen een maximumtermijn van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling.
Delivery periods may be longer during busy operating periods. In geval van levering aan de winkel, verbindt SANDRO zich ertoe dat de levering zal gebeuren binnen een maximum termijn van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling.
In geval van vertraging in de levering ten opzichte van de bovenvermelde maximumtermijn, kan de Klant contact opnemen met de SANDRO klantenservice met het verzoek om de levering binnen een redelijke extra termijn uit te voeren. In geval van niet-naleving van deze nieuwe termijn kan de Klant, per e-mail of per brief, het contract opzeggen en een terugbetaling van zijn Bestelling ontvangen.
Het contract, en dus de verkoop, zal als verbroken worden beschouwd bij ontvangst door SANDRO van de e-mail of de brief waarmee de Klant hem zijn beslissing meedeelt, tenzij de levering heeft plaatsgevonden tussen de verzending en de ontvangst van de e-mail of de brief van de Klant.
In geval van definitieve annulering van de Bestelling zal de Klant binnen 14 dagen na de datum van annulering door de Klant de voor zijn Bestelling betaalde prijs terugkrijgen.
Each delivery shall be deemed to have been made once the parcel has been made available to the Customer by the carrier, as indicated in the control system used by the carrier.
If the parcel is damaged or if the Item does not correspond to the Customer's Order, the Customer is granted a period of 30 calendar days from the dispatch date to initiate the return proceedings as described in Section 11 below.
Elke levering wordt geacht te zijn verricht zodra het pakket aan de Klant ter beschikking is gesteld, in het bijzonder door de transporteur, zoals blijkt uit het door de transporteur gebruikte controlesysteem.
Indien het pakket beschadigd is of indien het artikel niet overeenkomt met de Bestelling van de Klant, dient deze binnen 30 kalenderdagen na verzending de hierna in artikel 11 beschreven retourprocedure te starten.
 

11. HERROEPINGSRECHT EN RETOURBELEID

Krachtens richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014, zoals omgezet in de artikelen L. 221-18 en volgende van het Franse Consumentenwetboek, heeft elke consument het recht om zijn bestelling te allen tijde binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het (de) artikel(en) te annuleren, zonder opgave van redenen of betaling van een boete.
In het kader van deze AV wenst SANDRO de Klant een herroepingstermijn toe te kennen die verlengd wordt tot 30 kalenderdagen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, fysiek in het bezit komt van de Bestelling.
Bijzonderheid OUTLET SALES op onze website: voor bestellingen die tijdens de online outletverkoop worden geplaatst, hebt u 30 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om deze per post te retourneren (retourneren in de winkels is voor deze bestellingen niet mogelijk). De retourkosten zijn voor rekening van de klant (zie de wijze van retourzending op de leveringsbon die in uw bestelling is bijgesloten).

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SANDRO op de hoogte brengen van zijn beslissing tot herroeping door middel van een ondubbelzinnige verklaring op het volgende adres:

Klantenservice Sandro
150 boulevard Haussmann
75008 Parijs

De Klant kan ook het model van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring invullen en opsturen naar het volgende e-mailadres: relationclient@sandro-paris.com.
Indien de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal SANDRO hem onverwijld een bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen via een duurzaam medium (bv. per e-mail).

Na kennisgeving aan SANDRO van zijn herroeping overeenkomstig deze bepalingen, moet de Klant het (de) betrokken artikel(en) binnen een maximumtermijn van 14 dagen na deze kennisgeving terugsturen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Klant het betreffende artikel of de betreffende artikelen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen retourneert.
Een herroeping die wordt gemeld na de bovengenoemde periode van 30 dagen wordt niet geaccepteerd.
Alleen een nieuw, ongedragen en schoon artikel wordt terugbetaald. Het artikel moet worden geretourneerd in de originele verpakking of, bij gebrek daaraan, in een verpakking die een gelijkwaardige bescherming garandeert, vergezeld van het etiket van het kledingstuk.
Retourzendingen kunnen per post of in de winkel worden gedaan op de hieronder aangegeven wijze.

Wijze van retourzending

Retourzending per post:

Retourzendingen per post zijn volledig gratis, met uitzondering van onze outletverkopen. De Klant heeft een gefrankeerd etiket in zijn pakket. In geen geval zal SANDRO de portokosten die de Klant rechtstreeks aan de Post heeft betaald, terugbetalen.

 

Ga naar Mijn Account, in het rubriek ‘Mijn Bestellingen’, en klik op Retouretiket om uw gefrankeerde retouretiket af te drukken. Als u geen Sandro-klantenaccount hebt, ga dan naar uw order tracking. Druk het gefrankeerde retouretiket af en plak het op uw pakket. De gemakkelijkste en snelste manier om uw bestelling te retourneren, is door naar een van onze Sandro-winkels in Nederland te gaan.

 


Om een retourzending uit te voeren:

1. Kruis op deze leveringsbon het / de product(en) aan dat/die u wilt retourneren en geef de reden van retourzending aan.
2. Doe de leveringsbon in uw retourpakket samen met het/de te retourneren product(en). Plak het vooraf gefrankeerde retouretiket op uw pakket.
3. Breng uw pakket naar een afgiftepunt bij u in de buurt. De lijst met afgiftepunten staat op uw gefrankeerde retourlabel.Bijzonderheid OUTLET SALES op onze website: Vanaf de datum van ontvangst van uw pakket, hebt u 30 dagen om uw artikelen te retourneren. De kosten van retourzendingen van Outlet-artikelen zijn voor uw rekening. Een bedrag van 7 € dat overeenkomt met de retourkosten zal op uw terugbetaling worden ingehouden. Retourneren is alleen per post mogelijk. Als uw bestelling Outlet-artikelen en artikelen uit huidige collecties bevat, worden uw artikelen in verschillende pakketten verdeeld. De retourzendingen moeten afzonderlijk worden gedaan: Outlet-artikelen enerzijds, en artikelen uit lopende collecties anderzijds. Retouren van artikelen uit de huidige collecties zijn gratis.
Zodra de controle van het (de) geretourneerde artikel(en) is uitgevoerd, verbindt SANDRO zich ertoe om de Klant zo snel mogelijk na de kennisgeving van het verzoek tot herroeping te vergoeden. Bij gebrek aan ontvangst van het (de) betrokken artikel(en) of bewijs van verzending binnen deze termijn, behoudt SANDRO zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot de dag waarop het (de) betrokken artikel(en) door hem is (zijn) ontvangen of de Klant het bewijs van verzending van het (de) betrokken artikel(en) levert.
Alle bedragen die op grond van het betreffende artikel zijn betaald en de verzendkosten zullen aan de Klant worden terugbetaald (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant, indien van toepassing, heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de minder dure standaard leveringswijze die door SANDRO wordt aangeboden), op de bank- of betaalrekening van de Klant die is gebruikt voor de betaling van het (de) artikel(en), in het kader van zijn Bestelling.
De Klant zal een bevestigingsmail ontvangen zodra de terugbetaling in gang is gezet. De Klant zal de terugzending van zijn pakket kunnen raadplegen in de rubriek "mijn bestellingen" van zijn Klantenpagina's. Om zijn pakket te kunnen volgen, kan de Klant gebruik maken van het trackingnummer dat door de Post wordt verstrekt.
Retourzendingen in de winkel (met uitzondering van Bestellingen die tijdens de Outletverkopen zijn geplaatst): De Klant heeft een maximumtermijn van 14 kalenderdagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping, om een retourzending uit te voeren bij een in aanmerking komende winkel. Zie de lijst met in aanmerking komende winkels hier. Modellen die tijdens onze online outlets zijn gekocht, kunnen niet worden geretourneerd in de winkel.

 

12. MOGELIJKHEID TOT RUILEN IN DE WINKEL

Onverminderd de hierboven vermelde bepalingen met betrekking tot retourzendingen of tot het herroepingsrecht, biedt SANDRO de Klant de mogelijkheid om de op haar Site bestelde Artikelen (met uitzondering van warenhuizen en outlets) te ruilen in de daarvoor in aanmerking komende winkels.
Om te worden aanvaard, moet de ruiling worden uitgevoerd met strikte inachtneming van de volgende voorwaarden:

De ruiling is mogelijk in onze in aanmerking komende winkels in Frankrijk. Om toegang te krijgen tot de lijst van in aanmerking komende winkels, klikt u hier


De Klant moet het artikel binnen maximaal 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling terugsturen, vergezeld van de e-mail van de verzending van zijn bestelling. De ruiling van het geretourneerde artikel gebeurt op basis van de prijs die bij de bestelling op onze Site is betaald. Elk artikel dat voor ruiling wordt geretourneerd moet absoluut correct worden beschermd, in de originele verpakking (een zorgvuldig geopende verpakking wordt niet beschouwd als een beschadigde verpakking), en in een perfecte staat van wederverkoop (niet beschadigd, ongebruikt, schoon en niet gewassen door de Klant).
Modellen die in onze online outlets zijn gekocht, kunnen niet worden geretourneerd naar de winkel.

 

13. KLANTENSERVICE

Voor alle informatie of vragen, voor de opvolging van een bestelling of om gebruik te maken van de garantie, moet de Klant contact opnemen met de klantendienst per e-mail door het contactformulier in te vullen dat zich op de contactpagina van de Site bevindt of per telefoon op 00800 726 376 00 (lokaal gesprek) van maandag tot vrijdag van 9 u tot 19 u en zaterdag van 10 u tot 17 u.

 

14. GARANTIES

De artikelen zijn gegarandeerd tegen conformiteitsgebreken en koopvernietigende gebreken onder de voorwaarden van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en L 2171 e.v. van het Consumentenwetboek, vanaf de levering:

Garantie voor verborgen gebreken Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: de verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij ervan op de hoogte was geweest. Artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek: hij is aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook al was hij er niet van op de hoogte, tenzij hij in dat geval heeft bedongen dat hij niet verplicht zal zijn om enige garantie te geven.

Artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek: in het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om het artikel terug te sturen en de prijs te laten terugbetalen, of om het artikel te behouden en een deel van de prijs te laten terugbetalen.

-Artikel 1646: Indien de verkoper niet op de hoogte was van de gebreken van de zaak, is hij slechts gehouden de prijs te vergoeden en de koper de kosten van de verkoop te vergoeden.

Wettelijke conformiteitsgarantie Artikel L 2171-4 van het Franse Consumentenwetboek: de verkoper levert een goed in overeenstemming met het contract en is verantwoordelijk voor alle op het moment van levering bestaande conformiteitsgebreken. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken aan de conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze hem door het contract zijn toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.

Artikel L 217-5 van het Consumentenwetboek: Het onroerend goed is in overeenstemming met het contract
1/ Als het geschikt is voor het gebruik dat normaal gesproken van een soortgelijk goed wordt verwacht en, in voorkomend geval:

Indien het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft, die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; Indien het de kwaliteiten heeft die een koper op grond van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, in het bijzonder in de reclame of de etikettering, terecht mag verwachten

2/ Of indien het de kenmerken heeft die in onderlinge overeenstemming tussen de partijen zijn gedefinieerd of geschikt is voor een door de koper gewenst, ter kennis van de verkoper gebracht bijzonder gebruik en die deze heeft geaccepteerd.

Artikel L. 217-7, lid 1, van het Consumentenwetboek: Elk gebrek aan overeenstemming dat binnen vierentwintig maanden na de levering van het goed aan het licht komt, wordt verondersteld te bestaan op het ogenblik van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Artikel L. 217-9 van het Consumentenwetboek: In geval van een gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie of vervanging van het goed. De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper te werk gaan indien deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode, rekening houdend met de waarde van het goed of de omvang van het gebrek. Hij is dan verplicht om te werk te gaan, tenzij dit onmogelijk is, volgens de methode die niet door de koper is gekozen.

Artikel L 217-10 van het Consumentenwetboek: Als de reparatie en vervanging van het goed onmogelijk is, kan de koper het goed teruggeven en de prijs laten terugbetalen of het goed houden en een deel van de prijs laten terugbetalen. Dezelfde mogelijkheid staat voor hem open:
1/ Indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing overeenkomstig artikel L. 217-9 niet binnen een maand na de klacht van de koper kan worden uitgevoerd;
2/ Of indien deze oplossing niet kan worden uitgevoerd zonder grote overlast voor de koper, gezien de aard van het goed en het gebruik dat hij wenst.

De verkoop kan echter niet worden ontbonden als het gebrek aan overeenstemming gering is. Artikel L 217-11 van het Consumentenwetboek: de toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 vindt plaats zonder kosten voor de koper. Dezelfde bepalingen vormen geen beletsel voor de toekenning van schadevergoeding.
Artikel L 217-12 van het Franse Consumentenwetboek: de actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na levering van het goed. De Klant kan contact opnemen met SANDRO via het contactformulier van de Site om alle informatie te verzamelen met betrekking tot de uitoefening van deze garanties. Overeenkomstig artikel 23 van deze AV zal de Klant eerst contact opnemen met SANDRO om een minnelijke schikking te treffen wanneer de Klant van plan is een beroep te doen op één van de hierboven genoemde garanties.
Deze garantie stelt de Klant in staat om gebrekkige of niet-conform geleverde Artikelen terug te sturen met het oog op terugbetaling onder de hierboven vermelde voorwaarden.

 

15. OVEREENKOMST INZAKE BEWIJS

De Klant erkent en aanvaardt dat de orderregistratiesystemen het bewijs zijn van alle transacties tussen SANDRO en de Klant.

De Klant erkent en aanvaardt dat het bewijs van zijn aanvaarding van deze AV (en hun eventuele updates) wordt gekenmerkt door het aankruisen van de vermelding "Ik aanvaard" op de pagina van de orderbevestiging, en wel voor elke bestelling.

Daartoe erkent en aanvaardt de Klant dat de computergegevens die onder redelijke voorwaarden van veiligheid en integriteit op de computerservers van SANDRO zijn opgeslagen, op onweerlegbare wijze worden beschouwd als bewijs van aanvaarding van de voorwaarden van de AV en als bewijs van alle transacties tussen SANDRO en de Klant.

Bijgevolg kan de Klant, behalve in geval van een kennelijke fout van SANDRO die door de Klant wordt bewezen, de ontvankelijkheid, de geldigheid of de bewijskracht van de AV en de inhoud van de Bestelling niet betwisten op basis van welke wettelijke bepaling dan ook die zou specificeren dat bepaalde documenten moeten worden geschreven of ondertekend om het bewijs te leveren.

Deze elementen vormen dus het bewijs en zijn, indien zij door SANDRO in een contentieuze of andere procedure als bewijs worden overgelegd, ontvankelijk, geldig en tegenstelbaar op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk ander document dat zou worden opgesteld, ontvangen of schriftelijk zou worden bewaard.

De Klant kan te allen tijde een exemplaar van de AV afdrukken, downloaden en bewaren op papier en elektronische media.

 

16. VERANTWOORDELIJKHEID

SANDRO behoudt zich het recht voor om de informatie op deze Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

SANDRO verbindt zich ertoe de op de Site verkochte Artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en ervoor te zorgen dat de op de Site gepubliceerde informatie in de best mogelijke omstandigheden wordt bijgehouden.

De Klant erkent en aanvaardt dat de prijzen van de Artikelen waarschijnlijk zullen variëren tussen de Website en de winkels, en dat dit prijsverschil in geen geval kan worden gebruikt als basis voor een verzoek tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de gekochte Artikelen op de Website of in de winkels buiten de uitoefening van het herroepingsrecht van de Klant onder de voorwaarden van artikel 11 van deze ABV.

SANDRO kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schending van een van haar contractuele verplichtingen als gevolg van een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken. Overmacht is een externe, onvoorspelbare en onweerlegbare gebeurtenis.

In het bijzonder kan SANDRO niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren of het uitstellen van de uitvoering van Bestellingen door gebeurtenissen die buiten haar macht liggen ("Geval van Overmacht").

Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-uitvoering, weglating of ongeval buiten de controle van SANDRO en omvat in het bijzonder (niet-uitputtende lijst):

1. Stakingen, sluitingen of andere industriële acties.

2. Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (verklaard of niet verklaard), of dreiging of voorbereiding op oorlog.

3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurrampen.

4. Onvermogen om gebruik te maken van het spoor, de boot, het vliegtuig, de weg of andere particuliere of openbare vervoermiddelen.

5. Onvermogen om openbare en particuliere telecommunicatienetwerken te gebruiken.

6. Aktes, besluiten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van welke overheid dan ook.

7. Staking, mislukking of ongelukken in het zeevervoer, het postvervoer of andere transporten.

De uitvoering van de AV wordt opgeschort zolang de overmacht voortduurt en de uitvoerings- en levertijden worden dienovereenkomstig verlengd. SANDRO zal zich voor zover mogelijk inspannen om een einde te maken aan het geval van Overmacht of om een oplossing te vinden die haar in staat stelt om ondanks het geval van Overmacht haar contractuele verplichtingen na te komen.

 

17. LICENTIE

SANDRO verleent de Klant een licentie die beperkt is tot persoonlijk gebruik van de Site, met uitsluiting van elk professioneel of commercieel gebruik van de Site.

Deze Site of enig deel van deze Site mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht, gedownload, gewijzigd of anderszins geëxploiteerd voor commerciële of professionele doeleinden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van SANDRO.

De Klant mag geen technieken gebruiken die het mogelijk maken om een merk, logo of enige andere informatie (in het bijzonder afbeeldingen, teksten, modellen) te kopiëren die eigendom zijn van SANDRO, zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

SANDRO machtigt de Klant om, op niet-exclusieve en herroepbare basis, een hyperlink te creëren die naar de homepage van de Site verwijst, op voorwaarde dat deze link de belangen van SANDRO niet kan schaden. De belangen van SANDRO zouden in het bijzonder kunnen worden geschaad door het invoegen van een hyperlink die zou kunnen leiden tot de overtuiging dat de artikelen kenmerken van namaakt vertonen.

In geen geval kan het aanmaken van deze hyperlink de aansprakelijkheid van SANDRO doen ontstaan, om welke reden dan ook.

 

18. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Zie het Privacybeleid dat hier beschikbaar is.

 

19. COMMERCIËLE AANBIEDINGEN EN NIEUWSBRIEVEN

SANDRO stuurt klanten waarschijnlijk informatie over de artikelen van het merk en commerciële aanbiedingen per post, e-mail, sms, telefoon of via alle webpagina's die door SANDRO op sociale netwerken worden beheerd, onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding.

De Klant heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze commerciële mailings voor klantenwerving, door te klikken op de "uitschrijven"-link in elke e-mail of door het verzoek aan een winkel te doen, via zijn internetaccount, per post of door STOP via sms te verzenden.

 

20. COOKIES

In deze rubriek "COOKIES" kunt u meer te weten komen over de herkomst en het gebruik van de verwerkte navigatie-informatie wanneer u onze Site raadpleegt en over de rechten van de gebruikers.

Zo kan bij het raadplegen van de SANDRO Site informatie met betrekking tot het surfen worden opgenomen in "Cookies" bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker zijn geïnstalleerd (computer, tablet, smartphone, enz.).

SANDRO geeft deze cookies uit om de navigatie van de Gebruiker op de Site te gemakkelijker te maken. Ze kunnen ook worden uitgegeven door de partners van het merk om het reclame-aanbod dat buiten de Site wordt geadresseerd te personaliseren.

Cookies kunnen op verschillende pagina's van de Site zijn opgenomen. Deze pagina's kunnen de reclame-inhoud afkomstig van adverteerders op de terminal van de gebruiker weergeven.

Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie die in de cookie staat, lezen of wijzigen.

Voor het lezen of plaatsen van bepaalde cookies kan de voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig zijn. In dit geval geeft de gebruiker, na naar behoren te zijn geïnformeerd via de informatie in de banner gewijd aan cookies en de informatie in deze algemene verkoopsvoorwaarden, blijk van zijn instemming door zijn bezoek aan de Site voort te zetten.

Cookies hebben een beperkte levensduur van 13 maanden na hun eerste opslag in het eindapparaat van de gebruiker.

Cookies uitgegeven door SANDRO De cookies die SANDRO op de terminal van de Gebruiker installeert, maken het mogelijk om de browser te herkennen die gebruikt wordt om verbinding te maken met de Site.

SANDRO geeft cookies uit voor de volgende doeleinden:

Statistieken opstellen van het bezoek van de site (aantal bezoeken, bekeken pagina's, verlaten van het bestelproces, ...). om de kwaliteit van haar diensten to volgen en te verbeteren:

De presentatie van de Site aan de weergavevoorkeuren van het eindapparaat aanpassen:

De in formulieren ingevoerde informatie onthouden, de toegang tot gereserveerde en persoonlijke gebieden zoals het account van de klant en zijn winkelwagen beheren en beveiligen:

De gebruiker voorzien van inhoud, inclusief reclame, gerelateerd aan de interesses van de gebruiker en om de aanbiedingen te personaliseren.

Cookies van derden. Wanneer de gebruiker de Sandro Site bezoekt, kunnen één of meer cookies van partnerbedrijven ("cookies van derden") op de computer worden geplaatst via de pagina's van onze Site of via inhoud die wordt verspreid op advertentiepagina's.

De cookies die op de SANDRO site worden geplaatst door de dienstverleners die SANDRO gebruikt om haar activiteiten en aanbiedingen te promoten, hebben het volgende doel:

Om, indien de gebruiker bij de registratie bij deze dienstverleners toestemming heeft gegeven, aanbiedingen van het merk per e-mail te versturen.

Het identificeren van de producten die op de Site worden bekeken of gekocht om de geadresseerde reclameaanbieding te personaliseren:

De cookies op de advertentiepagina's van de Site zijn bedoeld om statistieken op te stellen over de verspreide advertenties (aantal weergaven, getoonde advertenties, aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt, enz .).

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van die derden. SANDRO heeft geen toegang tot of controle over cookies van derden en treedt op als toeleverancier in de zin van artikel 35 van de Franse wet op gegevensbescherming. SANDRO zorgt er echter voor dat de partnerbedrijven de op de Sandro.com Site verzamelde informatie uitsluitend verwerken voor de behoeften van SANDRO en in overeenstemming met de Franse wet op gegevensbescherming "Informatique et Libertés".

 

Keuzes van de gebruiker met betrekking tot cookies. Aan de gebruiker worden verschillende opties geboden voor het beheer van cookies. Elke parameterinstelling kan uw manier van browsen op internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is, wijzigen.

De gebruiker kan zijn browsersoftware zo configureren dat cookies in zijn eindapparaat worden opgeslagen of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van hun zender.

Gebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo configureren dat ze de mogelijkheid krijgen om van tijd tot tijd cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie op hun eindapparaat kan worden opgeslagen.

Elementen voor het instellen van parameters voor de belangrijkste browsers: De gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen deze cookies te blokkeren of te deactiveren door de internetbrowser op zijn computer, tablet of mobiele telefoon in te stellen, volgens de instructies die de provider van zijn internetbrowser heeft opgesteld en die op de hieronder vermelde websites staan.

Voor meer informatie kan de gebruiker ook de website van de Franse organisatie CNIL raadplegen en in het bijzonder de pagina: https://www.cnil.fr/fr/recommandation-sur-les-cookies-quelles-obligations-pour-les-responsables-de-sites-quels-conseils

Op Mozilla Firefox: Open het menu "Tools" en selecteer vervolgens "Opties"; klik op het tabblad "Privacy" en kies de gewenste opties of volg deze link: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Op Microsoft Internet Explorer: Open het menu "Tools" en selecteer vervolgens "Internetopties"; klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid" en vervolgens op het tabblad "Geavanceerd" om het gewenste niveau te kiezen of volg de volgende link: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Op Safari: Kies "Safari > Voorkeuren" en klik vervolgens op "Beveiliging"; Kies in de sectie "Cookies accepteren" de gewenste opties of volg deze link: http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies safari

Op Google Chrome: Open het configuratiemenu (moersleutel logo), selecteer dan "Opties"; klik op "Geavanceerde Opties" en vervolgens in de "Privacy" sectie, klik op "Content Settings", en kies de gewenste opties of volg de volgende link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Op iO's: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

De gebruiker kan ook "cookies" typen in de "help" sectie van zijn browser om toegang te krijgen tot de instelinstructies. SANDRO is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of de werking van ongeacht welke sociale netwerken, inclusief de netwerken die met de Site verbonden kunnen zijn.

 

21. INTELLECTUEEL EIGENDOM, DOMEINNAAM EN WEBSITE

SANDRO is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de volgende elementen, zonder dat deze lijst uitputtend is:

  • Op de Artikelen die op de Site worden aangeboden,
  • op de merken die bij de Artikelen horen;
  • Op de Site, en in het bijzonder op de boomstructuur ervan, op de indeling en de titels van de secties, op de visuele en grafische identiteit, op het ontwerp, op de ergonomie, de functies, op de software, teksten, geanimeerde of stilstaande beelden, geluiden, knowhow, tekeningen, grafische vormgeving en elk ander element waaruit de Site is opgebouwd;
  • Op de databanken, hun structuur en inhoud, ontworpen en beheerd door SANDRO voor de publicatie van de Site;
  • Op alle ontwerpelementen van de Site, zowel grafisch als technisch;
  • Op de namen, acroniemen, logo's, kleuren, grafieken of andere tekens die door SANDRO kunnen worden gebruikt, geproduceerd of geïmplementeerd.

Het is dus verboden om de in dit artikel bedoelde elementen in welke vorm dan ook, rechtstreeks of niet rechtstreeks, te reproduceren en om de merken, octrooien, namen, acroniemen, logo's, kleuren, grafische vormgeving of andere tekens die voorkomen op de elementen die binnen de Site ter beschikking worden gesteld, te wijzigen, en meer in het algemeen om deze elementen anders te gebruiken of te exploiteren dan in het kader van de uitvoering van de onderhavige voorwaarden.

Om die reden is de reproductie of het gebruik van deze elementen of een deel ervan alleen toegestaan voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën die voor andere doeleinden wordt gemaakt, uitdrukkelijk verboden is.

 

22. AANPASSING VAN DE AV

Met het oog op eventuele wijzigingen van de Site en de regelgeving behoudt SANDRO zich het recht voor om de AV op elk moment te wijzigen.

Alleen de AV die op het moment van het sluiten van de overeenkomst van kracht is, is bindend voor de klant. De nieuwe AV zullen, indien nodig, ter kennis van de Klant worden gebracht door wijziging van de specifieke pagina van de Site. De Klant wordt dan uitgenodigd om uitdrukkelijk in te stemmen met de nieuwe versie van de AV door te "klikken" op de knop "Ik aanvaard" voor elke nieuwe bestelling. De laatste versie van de AV kan worden gedownload op een betrouwbaar en duurzaam medium op de speciale pagina van de Site en volgens de voorwaarden die in de Inleiding worden vermeld.

 

23. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING, GESCHILLEN

Deze AV zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van een geschil zal de Klant eerst contact opnemen met SANDRO om een minnelijke schikking te treffen door contact op te nemen met de klantenservice. In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is SANDRO lid van de Ombudsman voor e-commerce van de FEVAD (Federatie voor e-commerce en verkoop op afstand), waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie - 75008 Parijs - http://www.mediateurfevad.fr. Nadat de Klant een voorafgaandelijk schriftelijk verzoek aan SANDRO heeft gedaan, kan contact met de Ombudsman worden opgenomen voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost. Overigens heeft de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting opgezet. Het platform is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken van de woonplaats van de Klant, bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de Klant en SANDRO.